Productdetails

Alcosept Plus

Toepassing

Voor het desinfecteren van oppervlakken en instrumenten.

Alcosept Plus is een gebruiksklare vloeistof.
Te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen. Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.
Daarna het oppervlak bevochtigen met het middel en laten drogen. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken dat de oppervlakken gedurende de gehele inwerktijd nat blijven.

Alcosept plus van Denteck is geregistreerd bij het CTGB als biocide.

Gevaar

  • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/ hete oppervlakken – niet roken.
  • In goed gesloten verpakking bewaren.
Alcosept Plus

Wilt u meer informatie of een offerte ontvangen? Contacteer ons

Waarin bent u geïnteresseerd?

In welke formaten bent u geïnteresseerd?