Productdetails

Alcohol 30% Gedenatureerd met 5% Isopropylalcohol

Toepassing

Voor het reinigen en ontsmetten van de huid, oppervlakten en instrumenten.

Gevaar

  • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/ hete oppervlakken – niet roken.
  • In goed gesloten verpakking bewaren.
Alcohol 30% Gedenatureerd met 5% Isopropylalcohol

Wilt u meer informatie of een offerte ontvangen? Contacteer ons

Waarin bent u geïnteresseerd?

In welke formaten bent u geïnteresseerd?