Productdetails

Densept Gel 70%

Toepassing

Voor het desinfecteren van hand en huid.

Densept Gel 70% alleen gebruiken wanneer handdesinfectie noodzakelijk is, niet voor handreiniging. Het middel is gebruiksklaar.
Was de handen gronding met water en zeep en droog ze af. Breng voldoende gel (minimaal 3ml) aan op de droge handen om de handen gedurende 30 seconden zichtbaar en/of voelbaar vochtig te houden.
Wrijf uw handen helemaal droog met dezelfde beweging die u maakt wanneer de handen met water en zeep worden gewassen.  De handen hierna niet meer afspoelen.

Densept Gel 70% van Denteck is geregistreerd bij het CTGB als biocide.

Gevaar

  • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/ hete oppervlakken – niet roken.
  • In goed gesloten verpakking bewaren.
Densept Gel 70%

Wilt u meer informatie of een offerte ontvangen? Contacteer ons

Waarin bent u geïnteresseerd?

In welke formaten bent u geïnteresseerd?