Productdetails

Formaldehyde 4%

Toepassing

Formaldehyde 4% is een fixatief. Het wordt gebruikt voor het fixeren en conserveren van weefsel.

Gevaar

  • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • Na (mogelijke) blootstelling een arts raadplegen. Achter slot bewaren.
  • De inhoud en de verpakking verwerken volgens plaatselijk/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Formaldehyde 4%

Wilt u meer informatie of een offerte ontvangen? Contacteer ons

Waarin bent u geïnteresseerd?

In welke formaten bent u geïnteresseerd?

Productdetails

Alcohol 55% gedenatureerd met 5% isopropylalcohol

Toepassing

Voor het reinigen en desinfecteren van instrumenten.

Gevaar

  • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/ hete oppervlakken – niet roken.
  • In goed gesloten verpakking bewaren.
Alcohol 55% vv gedenatureerd met 5% isopropylalcohol vv2

Wilt u meer informatie of een offerte ontvangen? Contacteer ons

Waarin bent u geïnteresseerd?

In welke formaten bent u geïnteresseerd?