Productdetails

Alcohol Absolutus Gedenatureerd met 3% Isopropylalcohol

Toepassing

Alcohol Absolutus wordt gebruikt in de farmaceutische industrie voor de vervaardiging van producten zoals anesthetica, antiseptica, medicijnen, tincturen en cosmetica zoals deodoranten, zeep en shampoo.

Gevaar

  • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/ hete oppervlakken – niet roken.
  • In goed gesloten verpakking bewaren.
alcohol absolutus gedenatueerd met 3% ipa

Wilt u meer informatie of een offerte ontvangen? Contacteer ons

Waarin bent u geïnteresseerd?

In welke formaten bent u geïnteresseerd?