Denteck is sinds 03-04-2012 licentiehouder van het EKO-keurmerk.

Met het EKO-keurmerk wordt op de verpakking van voedingsmiddelen aangegeven dat het product biologisch is. Dat wil zeggen dat het product voldoet aan de Europese wettelijk gestelde normen voor ecologische producten en productiemethoden. Het EKO-keurmerk moet onder meer garanderen dat er geen kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen worden toegevoegd. Ook is door het veevoer mengen van antibiotica en groeihormonen niet toegestaan. De term ‘biologische’ is wettelijk beschermd en mag dus alleen gebruikt worden als een product het EKO-keurmerk mag gebruiken.

Het gebruik van het EKO-keurmerk is aan strenge regels gebonden en slechts toegestaan na toestemming van Skal. De regels voor het gebruik zijn vastgelegd in een speciaal reglement. Skal ziet toe op het gebruik ervan en onderneemt stappen om onjuist gebruik en misbruik tegen te gaan.

EKO LICENTIE PDF